Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Żywienie loch prośnych. O tych zasadach musisz wiedzieć

Ciąża u loch trwa ok.114 dni. W tym czasie mają specjalne wymagania żywieniowe. O czym należy pamiętać?

Okres ciąży u loch dzieli się na dwie zasadnicze fazy:

 • niska ciąża - obejmująca czas od pokrycia/inseminacji lochy do ok. 80 dnia;

 • wysoka ciąża - obejmująca czas od 80 dnia do ok.110 dnia

Do tego należy dołączyć okres okołoporodowy - od 110 dnia do porodu.

W okresie niskiej ciąży zalecana jest pasza typu LP o wysokiej zawartości włókna - min. 6%. W składzie powinny się znaleźć surowce, które zawierają jego duże ilości: owies, otręby pszenne wysokiej jakości, jęczmień, suszone wysłodki buraczane, susz z traw.

Trzeba podkreślić, że takie surowce muszą być bardzo dobrej jakości. Nie mogą być porażone pleśniami, które zawierają mykotoksyny .Ich zawartość w paszy skutkuje zaburzeniami w rozrodzie, obniżeniem jakości  i liczebności miotów, a także wagi urodzeniowej, ponadto wiąże się z wystąpieniem rozkroczności i estrogenizacją noworodków - loszek.

Dawki dzienne dla loch prośnych

Zalecane jest jednokrotne karmienie loch prośnych. Ogranicza to walkę o pokarm, szczególnie w kojcach zbiorowych, a co za tym idzie kulawizny, urazy a także poronienia.

W II fazie ciąży - od 80 dnia - zaleca się podniesienie dawki dziennej paszy. Ma to na celu podniesienie masy miotu - w tym okresie następuje intensywny wzrost prosiąt. Wzrost dziennej dawki powinien wynosić ok.0,6 kg. Takie żywienie utrzymujemy do ok.110 dnia ciąży.

Okres okołoporodowy

Okres od 110 dnia ciąży to czas w którym locha szykuje się do porodu. W wielu przypadkach wiąże się to ze zmianą paszy. Ze względów technicznych lochy otrzymują paszę typu LK, o wysokiej koncentracji składników i energii.

Należy w tym okresie bardzo uważnie obserwować lochy. Należy zwrócić uwagę, czy nie występuje u nich zatwardzenie.

Niebezpieczna jest również obstrukcja, szczególnie gdy wystąpi w czasie porodu: zwęża drogi rodne, przedłuża poród, może prowadzić do uduszenia prosiąt, a także - w krańcowych przypadkach - do wybrakowania lub śmierci lochy .Bardzo skutecznym rozwiązaniem jest podanie soli gorzkiej/glauberskiej dwa dni przed porodem i dwa dni po porodzie.

W dniu porodu - wskazane jest zastosowanie głodówki lub pójła z dodatkiem otrąb.

Żywienie loch prośnych. O tych zasadach musisz wiedzieć_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ