Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Nawożenie donasienne, czyli pierwszy krok do wysokiego plonu

Żniwa w pełni, a niedługo rozpocznie się czas siewów ozimin. Warto już teraz zastanowić się i zaplanować strukturę zasiewów w gospodarstwie. Zapewne jak zwykle największą powierzchnię zajmą zboża ozime. I to przygotowaniu materiału siewnego tych roślin chciałbym poświęcić ten artykuł.

Podstawową zasadą powinien być wybór nasion kwalifikowanych. Z jednej strony zapewnia nam określone normami parametry jakościowe materiału siewnego, a z drugiej daje gwarancję pewności co do odmiany, jaką wybieramy do siewu uwzględniając warunki gospodarstwa i oczekiwany kierunek produkcji (konsumpcja, pasza).

Materiał taki jest już zaprawiony przez producenta zaprawami grzybobójczymi. Im lepszą zaprawę zastosuje producent, tym lepiej chronione przed chorobami będą nasze rośliny i to już od pierwszych dni wzrostu. Przy dużym udziale zbóż w strukturze zasiewów i silnej presji chorób szczególnie fuzaryjnych ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu ich występowania.

Co jeszcze możemy zrobić na etapie wyboru materiału siewnego, aby zwiększyć szansę realizacji potencjału plonowania wybranych odmian zbóż? Możemy sięgnąć po nasiona zaprawione nawozem STIM+ lub - jeżeli mamy taką możliwość - zaprawić nim sam materiał siewny.

STIM+ dostarcza kiełkującym roślinom cała paletę składników pokarmowych stymulując już od pierwszych dni wzrostu prawidłowy rozwój roślin. Efekty widać w warunkach polowych.

Plantacja z zastosowanym nawozem donasiennym (po prawej) i bez niego (po lewej)

Co daje stosowanie materiału siewnego zaprawionego nawozem STIM+?

Przede wszystkim wyrównane wschody – chyba najistotniejszy wskaźnik jeśli chodzi o uzyskiwanie wysokich plonów i wyrównanie zbieranego ziarna. Oprócz tego w fazie wschodów obserwujemy znaczny wzrost wigoru roślin, silniejszy rozwój systemu korzeniowego siewki i będący konsekwencją tych zdarzeń intensywniejszy proces krzewienia, który powinien zachodzić (przynajmniej częściowo) już jesienią.

Rozwój siewki, a szczególnie krzewienie są pierwszymi fazami, których przebieg bezpośrednio wpływa na wielkość plonu, czyli efektywność ekonomiczną uprawy danego zboża. Kolejne obserwowane efekty stosowania nawozu STIM+ są następstwem tego, co zadziało się na plantacji w tych wczesnych fazach rozwojowych. Wyrównanie łanu, zmniejszenie jego piętrowości i uzyskanie powyżej dwóch źdźbeł z pełni rozwiniętym kłosem i wyższy plon, który zbieramy podczas kolejnych żniw są konsekwencją zastosowania nawozu donasiennego do zaprawiania materiału siewnego.

Nawożenie donasienne, czyli pierwszy krok do wysokiego plonu_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ