Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Jak poprawić wybarwienie jabłek? Bo kolor ma znaczenie

Jakie jabłka są najczęściej wybierane przez konsumentów? Odpowiedź jest prosta: czerwone. To właśnie ten intensywny kolor przyciąga nasz wzrok. Kolor jest także jedną z najważniejszych cech określających jakość owoców.

Czerwone wybarwienie decyduje o wartości handlowej jabłek zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym. Czerwony kolor skórki owoców to nic innego, jak rumieniec powodowany przez barwniki – antocyjaniny. U jabłek są to głównie glikozydy antocyjanidyn, których stężenie wpływa na intensywność rumieńca.

Obecność barwników w skórce jest uwarunkowana genetycznie. Jednak na ich stężenie wpływają zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne: światło, temperatura, warunki nawożenia, wilgotność gleby, cięcie drzew, przerzedzanie zawiązków i wreszcie nawożenie.

Owoce z drzew właściwie odżywionych, o dobrze rozwiniętych i zdrowych liściach wybarwiają się lepiej i szybciej. Korzystny wpływ na jakość plonu ma potas, dzięki któremu zwiększa się zawartość węglowodanów, kwasów organicznych, białka, karotenu oraz witamin B1 i C. Z kolei fosfor zaangażowany jest w procesy energetyczne i związki biorące udział w przemianach energii, niezbędne w trakcie syntezy barwników.

Jeżeli zdecydujemy się na nawożenie wspomagające wybarwianie się owoców, powinniśmy pamiętać, że zabiegi muszą być wykonane przed procesami prowadzącymi do powstawania barwników.

Pierwsze zabiegi powinniśmy rozpocząć już 5-6 tygodni przed planowanymi zbiorami. Należy wybierać nawozy o zwiększonej zawartości fosforu. Cztery tygodnie przed zbiorami można zastosować nawożenie preparatami o wysokiej zawartości potasu. Z kolei dwa tygodnie przed planowanymi zbiorami możemy ponownie zastosować nawożenie fosforem.

Firma EKOPLON proponuje zastosować nawozy z serii MAXIMUS Platinum

 

W przypadku odmian o zielonym zabarwieniu skórki – „Golden Delicious”, „Mutsu”, firma EKOPLON zaleca zastosować od połowy sierpnia preparat EKOLIST mono Mangan w dawce 2-3 l/ha. Zabieg ten pozwala na uzyskanie wyraźnej, zielonej barwy zasadniczej skórki owoców w czasie ich dojrzewania.

Jak poprawić wybarwienie jabłek? Bo kolor ma znaczenie_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ