Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

5 mitów o żywieniu kur niosek

Czy pasza wpływa na kolor skorupy, a od rzepaku jaja śmierdzą? Rozprawiamy się z mitami na temat żywienia kur niosek.

Mit 1. 18procent białka musi być

Absolutnie należy o tym zapomnieć. Dzisiaj możliwe jest przygotowanie paszy szczytowej o białku ogólnym na poziomie 16 procent, a nawet mniej, jeśli właściwie zbilansujemy aminokwasy strawne. Kura nie potrzebuje białka do produkcji tylko aminokwasów.

Mit 2. Metionina podnosi masę jaja

Stwierdzenie to ma rację bytu tylko wtedy, kiedy rzeczywiście w paszy tej metioniny brakuje. Dzisiaj, w czasach gdy pasza jest bilansowana na przynajmniej pięciu aminokwasach strawnych, dodatek metioniny nie wpływa na produkcyjność kur niosek, jest jednak drogi.

Mit 3. Pasza wpływa na kolor skorupy

Zmiany barwy skorupy często są łączone ze składem paszy i zastosowanymi w niej dodatkami. Zdecydowanie pasza nie ma wpływu na barwę skorupy. Jest ona zależna od genetyki ptaków, stanu ich zdrowia oraz wieku. Wraz z wiekiem zmienia ona odcień. Natomiast w przypadku niektórych jednostek chorobowych znaczne zróżnicowanie kolorów skorup świadczy o zakażeniu, jakie przechodzi stado.

Żywieniowo można za to zmienić barwę żółtka. Stosując naturalne barwniki, jak płatki nagietka, wyciąg z papryki lub ich syntetyczne formy jesteśmy w stanie uzyskać barwę od jasnożółtego aż do czerwonego. Tutaj często pokutuje przekonanie konsumentów, że kurki chodząc po podwórku znoszą jaja o pomarańczowej barwie żółtka.

Mit 4. Od rzepaku śmierdzą jaja

Mit, który kiedyś był prawdą. Część brązowych kur posiadała wadliwy gen, przez który nie potrafiły one sobie poradzić z rozkładem występującej w rzepaku synapiny. Jej rozkład kończył się na powstaniu trimetyloaminy, która trafiając do jaja nadawała nieprzyjemny, rybi zapach.

Jak zapewniają firmy genetyczne, ta wada została całkowicie wyeliminowana.

Mit 5. Kreda poprawia skorupę

Panuje przekonanie, że kiedy pojawiają się problemy ze skorupą należy kurom podnieść poziom wapnia w paszy. Poniekąd to rozwiązanie ma sens, gdyż z wiekiem zmniejsza się zdolność absorpcji wapnia z przewodu pokarmowego. Nie jest to natomiast jedyne i idealne rozwiązanie. Nie możemy bowiem zapominać o tym, że wapń występuje w paszy w ścisłej relacji z fosforem i bardzo ważne jest zapewnienie optymalnej proporcji tych dwóch makroelementów.

Z kolei zbyt wysoki poziom kredy w paszy zmniejsza chęć jej wyjadania przez ptaki. Pogorszenie się jakości skorupy w wielu przypadkach jest wynikiem schorzeń wirusowych bądź bakteryjnych i jakakolwiek modyfikacja paszy niewiele tutaj pomoże.

5 mitów o żywieniu kur niosek_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ