Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Dlaczego kukurydza zwija liście?

Podstawą sukcesu w produkcji kukurydzy jest odpowiedni dobór odmiany, stanowiska, miejsca w płodozmianie oraz odpowiednie nawożenie.

Jak w uprawie każdej rośliny, tak również w uprawie kukurydzy mogą pojawiać się problemy. Jednym z często występujących jest zwijanie liści u tej rośliny. Przyczyn tego zjawiska jest kilka. Warto je poznać, aby łatwiej można było sobie z tym poradzić.

Za mało wody, kukurydza zwija liście

Jednym z głównych „sprawców” zwijania liści u kukurydzy jest susza. Długotrwały brak opadów powoduje deficyt wody w glebie.

Najgroźniejsza dla roślin jest susza glebowa, która pojawia się po długotrwałym okresie suszy atmosferycznej. Tam, gdzie występuje mała zwięzłość gleby i niski poziom wód gruntowych, rośliny są najbardziej na nią narażone.

W przypadku braku opadów oraz występowania wysokich temperatur roślina musi ograniczyć powierzchnię transpiracji. Zaczyna zwijać liście, chroniąc się w ten sposób przed nadmiernym wysuszeniem tkanek.

Jak zapobiegać zwijaniu liści u kukurydzy?

Jedyne co możemy zrobić, to skupić się na właściwej uprawie gleby i zapewnić jej odpowiednią porowatość, która pozwoli na dłużej zatrzymać wodę w glebie. Ważne jest również zadbanie o właściwy poziom próchnicy w glebie jako głównego „akumulatora” wody dostępnej dla roślin.

Uwaga na grzyby i bakterie

Zainfekowanie kukurydzy przez choroby grzybowe i bakteryjne również przyczynia się do zwijania jej liści. Jedną z chorób, która powoduje to zjawisko jest rdza kukurydzy. Choroba ta początkowo atakuje dolne liście, na których rozwijają się zarodniki. Przy dużym nasileniu powoduje natomiast zasychanie oraz zwijanie się liści, które w efekcie zamierają.

Drugą z chorób jest bakteryjne gnicie łodygi, które wywołuje bakteria Pantoea ananatis. Bakteria ta powoduje dwa typy objawów.

To np. gnicie łodyg i karłowacenie roślin. Czasami można również zauważyć więdniecie brzegów liści, ich blednięcie i zwijanie. Chorobom zapobiegamy wykonując sezonowe opryski, zaprawiając materiał siewny oraz dbając o stan fitosanitarny pola.

Zwinięte liście, gdy z dużo mocznika

Zjawisko zwijania się liści jest również reakcją na stres związany z nadmierną miejscową koncentracją azotu amidowego po pogłównym zastosowaniu mocznika. Kukurydza z racji swojej lejowatej budowy „zbiera” granule nawozu wewnątrz rośliny.

Nawóz ten pod wpływem dostępnej wilgoci rozpuszcza się tworząc silnie stężony roztwór. Nie jest on w większości wypadków toksyczny dla kukurydzy, ale nadmierna miejscowa obecność składnika powoduje reakcję w postaci zwiniętych liści i problem z ich rozwijaniem się („tubowaty” wzrost rośliny).

Winne też niedobory

Zwijanie liści jest często objawem niedoboru składników pokarmowych. Jednym z głównych składników pokarmowych kukurydzy jest potas. Jest on niezbędny do prawidłowego plonowania, poprawia wykorzystanie azotu przez kukurydzę oraz zwiększa jej odporność na brak wody.

Objawami braku potasu jest zamieranie brzegów liści oraz ich zwijanie do wewnątrz. Również niedobór wapnia w glebie może skutkować zwijaniem liści. Spośród mikroelementów takie objawy powoduje niedobór molibdenu, który dodatkowo objawia się blednięciem liści.

Dlatego niezbędnym zabiegiem w uprawie kukurydzy jest jej dolistne nawożenie, które jest praktycznie jedynym źródłem mikroelementów dla rośliny, gdyż większość z nich zawarta w glebie nie pokrywa potrzeb pokarmowych kukurydzy i jest trudno dostępna. Profilaktycznie powinniśmy nawozić kukurydzę w fazie 3-5 oraz 8-10 liści.

W pierwszym zabiegu firma EKOPLON proponuje zastosowanie nawozu MAXIMUS Platinum extra PKMg w dawce 3-4 kg/ha  + MAXIMUS AminoMicro Kukurydza w ilości 0,5 kg ha, w drugim MAXIMUS Platinum 20+20+20, w dawce 3 kg/ha + MAXIMUS AminoMicro Kukurydza w ilości 0,5 kg/ha. Takie rozwiązania powinny zapobiec występowaniu objawów niedoboru składników pokarmowych, w tym zwijaniu liści oraz zapewnić stabilny i wyrównany wzrost.

Dlaczego kukurydza zwija liście? _1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ