Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Uprawa buraka 2017. Dlaczego buraki nie rosną?

Burak cukrowy jest rośliną o wysokim potencjale plonowania. Na wynik końcowy jego produkcji wpływają m.in.: warunki atmosferyczne, ochrona czy nawożenie. W tym roku szczególnie dwa pierwsze odegrały znaczącą rolę w przebiegu początku wegetacji buraka cukrowego.

Pogoda nie dla buraków

Zacznijmy od pogody. Do kiełkowania konieczna jest właściwa temperatura gleby wynosząca sześć stopni Celsjusza. W bieżącym sezonie w okresie siewu buraka cukrowego mieliśmy temperatury sprzyjające kiełkowaniu tej rośliny.

Później jednak w krótkim czasie spadły czyniąc glebę nieprzyjazną do dalszego wzrostu i rozwoju. Spowodowało to wydłużanie się wschodów. Utrudniały je również obfite opady, które powodowały powstawanie zastoisk wodnych i zbijanie gleby.

W okresie wschodów temperatury nadal utrzymywały się na niskim poziomie z nocnymi przymrozkami włącznie, co tym bardziej nie sprzyjało rozwojowi siewek. Takie niekorzystne z punktu widzenia i wymagań termicznych buraka warunki utrzymywały się do pierwszych dni maja. Ale niskie temperatury to nie jedyny czynnik, który ograniczał wzrost i rozwój buraka cukrowego.

Herbicydy stresujące dla buraków

Kolejnym były zabiegi herbicydowe. W okresie od siewu do pełni wschodów i wytworzenia pierwszych liści właściwych wykonywana jest większość z zalecanych zabiegów ochrony przed chwastami.

W uprawie buraka niesie to ze sobą o tyle poważniejsze konsekwencje, że stosowane w ochronie tej rośliny substancje aktywne i dawki w jakich są aplikowane, nie są obojętne dla buraka (nie są w pełni selektywne). Powoduje to kumulację warunków stresowych.

Oczywiście ochrony herbicydowej nie możemy pominąć, ponieważ chwasty dużo lepiej rozwijają się - mimo niekorzystnych warunków pogodowych - aniżeli burak cukrowy. Suma tych czynników powoduje, że rośliny po wschodach wyglądają nie najlepiej i ich poziom rozwoju jest dużo słabszy aniżeli w latach minionych.

Buraki z niedoborem fosforu

Do tego zestawu niekorzystnych zjawisk możemy dołożyć, będące następstwem przebiegu pogody, ograniczone pobranie składników z gleby, zwłaszcza odpowiedzialnego za wzrost i rozwój systemu korzeniowego fosforu.

To dodatkowo pogarsza już i tak nie najlepszą sytuację wzrostową buraka, od początku ograniczając możliwości odżywienia mimo zaopatrzenia uprawy w odpowiednią ilość składników w procesie nawożenia doglebowego.

Zbierając wszystkie wymienione wcześniej elementy w jedną całość mamy obraz plantacji buraka jaki możemy spotkać na polach w tym roku – rośliny rosną bardzo wolno, a ich barwa będąca po części odwzorowaniem stanu odżywienia wskazuje niedobory większości składników.

Nawożenie dolistne szansą dla upraw buraka

W tej sytuacji wczesne zabiegi dolistne w fazie 2-4 liści stają się szansą na częściowe chociaż odrobienie strat we wzroście i rozwoju roślin. Mogą też stanowić ważny element osiągnięcia zakładanego plonu w ogóle.

Na pierwszy zabieg w tym czasie najlepsze są rozwiązania oparte o nawożenie fosforem (budowa i rozbudowa korzenia) oraz istotne w buraku wczesne odżywienie borem.

Ilość opadów w ostatnim czasie i naturalna niska zasobność gleb w ten składnik może szybko doprowadzić do pierwszych niekorzystnych zjawisk w uprawie buraka np. bardzo wczesnego wystąpienia zgorzeli liścia sercowego. Może to definitywnie pogrzebać szanse na wysoki plon zarówno masy, jak i cukru.

Podsumowując – wczesny zabieg nawozem MAXIMUS Platinum extra PK (3-4 kg/ha) w połączeniu z nawozem Maxibor 21 (1kg/ha) lub EKOLIST mono Bor (1,5-2l/ha) stanowi istotny element budowy potencjału plonowania buraka cukrowego.

Uprawa buraka 2017. Dlaczego buraki nie rosną?_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ