Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Jak sadzić pomidory? 5 rzeczy, które musisz wiedzieć

1. Wybierz odpowiedni termin na sadzenie pomidorów

Optymalny termin sadzenia pomidorów przypada po 15 maja. Wtedy znika ryzyko wystąpienia wiosennych przymrozków. Wcześniejszy termin można wybrać tylko wówczas jeśli wybierzemy uprawę w tunelach foliowych.

2. Wybierz odpowiednie stanowisko

Pomidory lubią stanowiska nasłonecznione i osłonięte od wiatrów. Mogą być uprawiane w monokulturze. Lepiej unikać jednak uprawy po innych psiankowatych, w szczególności po ziemniaku. Najlepiej uprawiać je w drugim lub trzecim roku po oborniku.

3. Zapewnij pomidorom odpowiednie odżywienie

Pomidory mają duże wymagania pokarmowe. Nawożenie pomidora powinno opierać się o wcześniejsze wyniki analiz gleby i roślin.  Stosując tylko nawożenie mineralne (bez obornika) orientacyjna dawka nawozów NPK powinna wynosić około 600 kg/ha . W uprawie pomidorów polowych nie należy zapominać o nawożeniu dolistnym, szczególnie mikroelementami takimi jak: B, Cu, Mo lub Mn, które można dostarczyć w nawozach monoskładnikowych, jak i wielkoskładnikowych.

Nawożenie dolistne mikroskładnikami najlepiej stosować jako nawożenie profilaktyczne, uniemożliwiające wystąpienie objawów niedoborów, które zawsze skutkują spadkiem plonu.

4. Posadź właściwie rozsadę

Gotową rozsadę można kupić w punktach ogrodniczych lub przygotować samemu. Przed sadzeniem należy pamiętać, żeby rozsadę intensywnie podlać. Zapewni to roślinom nie tylko odpowiednią wilgotność, ale również pozwoli bez uszkodzenia wyjąć bryłę korzeniową. Pomidory musimy posadzić na tyle głęboko, aby pierwsze liście znalazły się tuż nad ziemią. Po posadzeniu należy pamiętać o ponownym podlaniu roślin.

W uprawach amatorskich rozsadę sadzi się ręcznie przy pomocy łopatek lub sadzaków, w uprawach towarowych używa się do tego sadzarek. 

5. Wybierz sposób uprawy pomidorów i odpowiednią rozstawę

Sposób uprawy pomidorów w głównej mierze zależy od odmiany, którą wybraliśmy, ale również od rodzaju gleby. W uprawie amatorskiej często zarówno odmiany karłowe, jak i wysokie uprawia się przy podporach. Natomiast w uprawach towarowych odmiany karłowe prowadzi się bez użycia podpór.

Na glebach suchych najczęściej sadzimy rośliny na płask, z kolei na glebach zwięzłych najodpowiedniejsze będzie sadzenie na wałach, które zapewni najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju.

W uprawie amatorskiej sadzimy około 3-4 rośliny na metrze kwadratowym. Nie powinniśmy sadzić pomidorów zbyt gęsto. Spowoduje to słabsze wybarwiane owoców oraz zwiększa ryzyko porażenia roślin przez choroby grzybowe.

W trakcie wegetacji roślin na polu należy pamiętać o wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych takich jak: odchwaszczanie, cięcie, nawadnianie oraz dokarmianie i stosowanie ŚOR.

Tak posadzone i pielęgnowane rośliny odwdzięczą się nam wysokim i dobrym jakościowo plonem.

Jak sadzić pomidory? 5 rzeczy, które musisz wiedzieć_1

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ