Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

Nowy sezon nawożenia z Ekoplon - MAXIMUS PLATINUM

Firma EKOPLON stale i niezmiennie kładzie ogromny nacisk na podniesienie innowacyjności swojej oferty produktowej. Wynikiem prac kierowników i specjalistów do spraw produktu oraz technologów jest wprowadzenie do oferty w sezonie 2016/2017 nowej generacji nawozów dedykowanych do specyficznych potrzeb roślin uprawnych. Ich zadaniem jest pomoc rolnikom w uzyskaniu wysokich o odpowiedniej jakości plonów przy zachowaniu optymalnych kosztów. 

Nowa seria nawozów MAXIMUS Platinum to nowa, ulepszona wersja uznanych i docenionych przez rolników nawozów krystaliczneych, w których niektóre mikroelementy (Fe, Mn i  Zn) zostały skompleksowane kwasem lignosulfonowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu dochodzi do zwiększenia sorpcji składników odżywczych, następuje wzrost odporności roślin na uszkodzenia mechaniczne oraz wzrost odporności na porażenia wywoływane przez sprawców niektórych chorób. Nawozy MAXIMUS Platinum zostały wzbogacone w kompleks MPC2 (Micro Protection Complex) dzięki, któremu stymulują prawidłowy rozwój i lepsze wykorzystanie nawożenia doglebowego oraz zapobiegają niedoborom najważniejszych składników odżywczych.

Mechanizm działania:
 • zwiększają absorbcje składników odżywczych;
 • pobudzają wzrost wegetatywny, reprodukcję i owocowanie, sprzyjają ukorzenianiu się roślin;
 • pomagają stabilizować emulsje, dzięki czemu działają jako środki powierzchniowo czynne;
 • wykazują działanie fungistatyczne i ograniczają porażenie roślin przez niektóre choroby;
 • pełnią funkcje antytranspiracyjne – zmniejszają ryzyko poparzeń roślin; 
 • nie wywołują objawów fitotoksyczności nawet podczas stosowania w niskich temperaturach;
 • wytwarzają na liściach i łodygach roślin zewnętrzną warstwę ochronną dzięki czemu utrudniającą wnikanie szkodliwych substancji i patogenów do ich wnętrza;
 • mikroelementy skompleksowane przez kwas lignosulfonowy, cechuje duża zdolność przenikania przez kutikulę.

 

Nowy sezon nawożenia z Ekoplon - MAXIMUS PLATINUM_1 Nowy sezon nawożenia z Ekoplon - MAXIMUS PLATINUM_2

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
 • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
 • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
 • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ