Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra

BEZ GMO - nowa oferta EKOPLON

Wierzymy, że dla naszego zdrowia najlepsze jest to, co naturalne. Zaś od zdrowia i wysokiej wydajności zwierząt zależy jakość produktów odzwierzęcych takich jak, np. mleko. Dlatego wracamy do tradycyjnego żywienia zwierząt wykorzystując wyselekcjonowane, najwyższej jakości, naturalne surowce. 

 
Pasze bez modyfikacji genetycznych
Podczas gdy zwolennicy i przeciwnicy GMO przekonują nas do swoich racji, EKOPLON wychodzi naprzeciw hodowcom dając możliwość wyboru paszy na bazie surowców bez modyfikacji genetycznych. Jako nieliczni na polskim rynku wdrożyliśmy i skutecznie realizujemy produkcję pasz w oparciu certyfikat NON GMO PI – DEKRA CERTYFICATION. Certyfikat jest niezależnym potwierdzeniem jakości paszy i użycia do jej produkcji składników niemodyfikowanych genetycznie. Proces certyfikacji obejmuje cały łańcuch produkcji. Wynik kontroli ekspertów DEKRA jest pozytywny jedynie w przypadku, gdy na żadnym z etapów produkcji i przetwarzania nie były używane składniki genetycznie modyfikowane i finalny produkt jest całkowicie od nich wolny.

 Obecnie projekt produktów na bazie surowców NON GMO realizujemy z jedną z największych spółdzielni mleczarskich w Polsce.


Co to jest GMO?
GMO to genetycznie zmodyfikowana roślina lub organizm, którego kod genetycznych został zmodyfikowany za pomocą metod rekombinacji DNA, które naturalnie nie występują w naturze lub za pośrednictwem tradycyjnych metod krzyżowania. Genetyczna modyfikacja dotyczy wielu produktów, których używamy na co dzień.  Najbardziej kontrowerjsyne są tzw. „rośliny transgeniczne” używane m.in. do produkcji pasz dla zwierząt, które powstają dzięki modyfikacjom genetycznym polegającym na wprowadzeniu do danego organizmu roślinnego genu pochodzącego z innego gatunku. 

Zapraszamy do zapoznania się z nasza pełną ofertą produktów wolnych od GMO, która zawarta jest w Katalogu Produktów Bez GMO. Opisane w katalogu produkty i programy żywienia EKOPLON obejmują wszystkie grupy wiekowe zwierząt i wyprodukowane są wyłącznie na bazie surowców bez modyfikacji genetycznych.

Teraz w ofercie EKOPLON dostępne również pasze NON GMO luzem.

pobierz katalog>>

 

BEZ GMO - nowa oferta EKOPLON_1 BEZ GMO - nowa oferta EKOPLON_2

Jeżeli jesteś zainteresowany promocją lub potrzebujesz więcej informacji

Napisz do nas >

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

GRUPY PRODUCENTÓW

zyskasz możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.

NASI DORADCY

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

SKUP SUROWCÓW

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli szukasz produktów
z gwarancją jakości, polecanych przez innych

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ