Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra.

Cytat

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra. Partnerstwo w relacjach ze wszystkimi interesariuszami jest podstawą rozwoju naszego biznesu. Budujemy zaangażowanie w oparciu o współpracę, partnerstwo i zaufanie, co pozwala nam z entuzjazmem realizować nasze zadania i przekraczać postawione cele.

Stefan Sajkiewicz

PREZES ZARZĄDU

Cytat

Chcemy dostarczać praktycznych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań z poszanowaniem środowiska naturalnego mających wpływ na jakość życia i rozwój gwarantujący budowanie wspólnego dobrobytu. Łącząc takie elementy jak jakość, naturalne surowce i efekty produkcyjne - zawsze działamy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Katarzyna Głowacka

WICEPREZES ZARZĄDU

Cytat

Jako pracownicy mamy wpływ na kierunki rozwoju firmy i jesteśmy dumni, że tworzymy firmę, która stawia na partnerstwo i satysfakcję klientów. Nieustannie pracujemy nad nowymi, zaawansowanymi technologicznie rozwiązaniami mającymi realny wpływ na rozwój rolnictwa. Partnerstwo i integracja z klientami jest podstawą tworzenia produktów i rozwiązań zgodnych z potrzebami rynku.

JACEK WIŚNIEWSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

Cytat

„Stawiamy przede wszystkim na profesjonalizm i rozwój. Naszych partnerów biznesowych traktujemy indywidualnie i wychodzimy naprzeciw ich potrzebom korzystając z najnowocześniejszych technologii i kompetencji naszych pracowników, by osiągnąć obopólną satysfakcję. Nasza praca jest naszą pasją. Jesteśmy firmą rodzinną opartą na tradycyjnych wartościach, która nie boi się jutra."

BARTŁOMIEJ CZYŻ

WICEPREZES ZARZĄDU

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ