Youtube Facebook Linked In

EKOPLON to jedyny na polskim rynku dostawca kompleksowych i nowoczesnych rozwiązań do produkcji rolnej, zarówno środków żywienia zwierząt jak i nawozów dolistnych.

EKOPLON to wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań do produkcji rolnej oraz środków żywienia zwierząt gospodarczych. Jesteśmy rodzinną firmą, która istnieje od 1989 roku, a zakłady produkcyjne EKOPLON znajdują się w Grabkach Dużych w województwie świętokrzyskim oraz w Baborowie w województwie opolskim. Produkty sprzedawane są głównie na rynku polskim, ale są również eksportowane na rynki zagraniczne (m.in. Ukraina, Białoruś).

Zdajemy sobie sprawę, że należy zwracać szczególną uwagę na stałe doskonalenie procesu produkcyjnego oraz stosowanie wyłącznie sprzętu i technologii najnowszej generacji. Produkty na bieżąco kontroluje nowoczesne laboratorium badawcze, które dba o jakość, stabilność i powtarzalność oferowanych produktów.Wykwalifikowany zespół technologów oraz ekspertów do spraw rozwoju produktu monitoruje pojawiające się trendy, równocześnie poszukując nowych rozwiązań, które będą odpowiedzią na pojawiające się oczekiwania lub nawet wyprzedzą potrzeby rynkowe.

Nasze finalne produkty, jak i surowce stosowane przy produkcji, są całkowicie bezpieczne oraz o najwyższych standardach obowiązujących w Unii Europejskiej. O ich wysokiej jakości świadczy zgodność z systemem HACCP oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Środków Żywienia Zwierząt.

EKOPLON jest przyjazny środowisku. Zgodnie z przyjętą polityką, dostarczamy produkty, które nie naruszają środowiska naturalnego, oraz dostosowujemy proces i technologie do wymogów ochrony przyrody. Ponadto angażujemy aktywnie naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne. Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi doradcy są również do Państwa dyspozycji.

Stefan Sajkiewicz

Właściciel firmy Ekoplon

Znaczenie nazwy firmy EKOPLON ma ścisły związek z misją i wizją firmy. Logo EKOPLON nie zmieniło przez wszystkie lata istnienia firmy i wersja z roku 1988 nadal stanowi rozpoznawalny i trwały symbol działalności EKOPLON.

Geneza nazwy firmy EKOPLON

Przedrostek EKO jest pochodzenia greckiego (gr. oíkos = ‘dom, gospodarstwo’), w założeniach ma związek z gospodarstwem (skrót od ekonomiczno), oraz ze środowiskiem naturalnym, otoczeniem i jego wpływem na jakość życia i rozwój. PLON ma znaczenie szersze, poza rolniczym, zgodnie z synonimami słowa oznacza dla naszej firmy dobrodziejstwo, korzyść, dzieło, efekt pracy, pożytek a na końcu tego jest ZYSK - dla firmy i otoczenia, na który firma ma wpływ.  Zachęcamy wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra.

Szukasz pracy w dynamicznie rozwijającej się firmie?

Misją Ekoplon

jest kreowanie wzrostu i rozwoju rolnictwa oraz otoczenia, w którym firma funkcjonuje poprzez tworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań najwyższej jakości odpowiadających na bezpośrednie potrzeby klientów oraz bezpiecznych dla środowiska naturalnego.

Nasza wizja:

- lider na polskim i europejskim rynku nawozów roślinnych i środków żywienia zwierząt - wzrost wartości biznesu oraz rozwój nowych rynków - partnerstwo z klientami jako podstawa rozwoju biznesu

EKOPLON wśród grona firm, które w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość działając na terenie Polski.

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ