Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra.

CZYM SIĘ KIERUJEMY W KONTAKCIE Z NASZYMI KLIENTAMI

JAKOŚĆ SUROWCÓW

Od jakości surowca zależy jakość paszy. Dlatego też nie szczędzimy czasu i środków finansowych, aby pozyskać surowiec najwyższej jakości. Do produkcji pasz wykorzystujemy głównie zboże zebrane z polskich pól. Zawieramy z dostawcami ziarna wieloletnie umowy kontraktacyjne zachowując konkurencyjność cenową i rzetelność w regulowaniu należności. EKOPLON od wielu lat specjalizuje się w skupie, profesjonalnej konserwacji i przechowywaniu zbóż i kukurydzy.

Dysponujemy kompletnie wyposażonym laboratorium, które zabezpieczy szybką i rzetelną ocenę dostarczanego zboża lub kukurydzy. Laboratoria działające przy wszystkich naszych zakładach produkcyjnych wyposażone są w nowoczesny sprzęt w technice NIR do pełnej i bardzo szybkiej analizy parametrów jakościowych przyjmowanych zbóż. W kręgu naszych zainteresowań leży pozyskiwanie zbóż o wyrównanej i wysokiej jakości: pszenicy, pszenżyta, jęczmienia, żyta, owsa i mieszanek zbożowych jak również kukurydzy i roślin strączkowych.

Zawsze premiujemy cenowo bardzo dobrą jakość ziarna, zwłaszcza jego czystość i przy zbożach - zawartość białka.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z naszą firma, napisz do nas

WYPEŁNIJ FORMULARZ >

Prowadzimy całoroczny skup następujących zbóż

PSZENŻYTO

JĘCZMIEŃ

PSZENICA

KUKURYDZA

Zapraszamy do współpracy

Surowce paszowe: (witaminy, aminokwasy, dodatki paszowe)

Ostrowska Natalia
- ostrowska.natalia@ekoplon.pl
- tel. 885 852 939

Surowce nawozowe, opakowania:

Jaros Iwona
- jaros.iwona@ekoplon.pl
- tel. 667 991 610

Surowce białkowe:

Borowiec Maciej
- borowiec.maciej@ekoplon.pl
- tel. 667 990 284

W celu sprzedaży zboża należy skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za zakup zbóż w poszczególnych Wytwórniach pasz, które poinformują o warunkach współpracy i wymaganiach jakościowych dla kupowanych zbóż:

Wytwórnia Pasz Grabki Duże – Józefczak Tomasz – jozefczak.tomasz@ekoplon.pl

Wytwórnia Pasz Baborów – Wołowiec Konrad – wolowiec.konrad@ekoplon.pl

WYSYŁANIE...

nazwa firmy:
imię i nazwisko:*
email:*
numer telefonu:*
Wybierz datę i godzinę: *
komentarz: *
Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ