Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra.

GRABKI DUŻE

Produkcja nawozów dolistnych

sadownictwo, warzywnictwo, uprawy rolnicze

Produkcja nawozów krystalicznych

sadownictwo, warzywnictwo, uprawy rolnicze

Produkcja pasz dla trzody

koncentraty, premiksy, pasze, dodatki

Produkcja pasz dla bydła

koncentraty, premiksy, pasze, dodatki

Produkcja pasz dla drobiu

sadownictwo, warzywnictwo, uprawy rolnicze

Centrala firmy Ekoplon

W Grabkach Dużych w województwie zlokalizowana jest wytwórnia do produkcji środków żywienia zwierząt o zdolności produkcyjnej 200 tys ton wyrobów rocznie. W wytwórni są 2 linie technologiczne do produkcji produktów paszowych: granulowanych i sypkich luzem i workowanych o wydajności rocznej na poziomie 70 tys. ton oraz nowa linia do produkcji pasz pełnoporcjowych luzem o wydajności 120 tys. ton rocznie. W wytwórni znajduje się również nowoczesna linia do produkcji premiksów i mieszanek mineralno-witaminowych o potencjale ok. 15 tys. ton produktów rocznie.

Wytwórnia w Grabkach produkuje pasze dla trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. Na terenie wytwórni znajduje się obiekt magazynowy o pojemności 3900 ton zapewniający zachowanie optymalnych cech technologicznych ziarna. Nowoczesne magazyny wyrobów gotowych pozwalają na efektywny przepływ towarów dzięki czemu obsługa klienta jest efektywna i ekonomiczna. W Grabkach Dużych znajduje się również Zakład Produkcji Nawozów. Produkowane preparaty nawozowe występują w dwóch postaciach : płynnej i krystalicznej a ich produkcja odbywa się na dwóch niezależnych liniach.

Wprowadzone procedury jakościowe zapewniają jakość na stałym poziomie . Kontrola jakości rozpoczyna się od surowców przy ich dostawie , poprzez kontrolę między poszczególnymi etapami produkcji a kończy przy przekazaniu wyrobu gotowego do magazynu. Zakup urządzeń do konfekcji nawozów krystalicznych pozwolił na zwiększeni e wydajności , a tym samym zapewniamy płynność dostaw naszym odbiorcom w szczycie sezonu nawożenia. Wprowadzenie do sprzedaży opakowań o nominale 1 kg zwiększyło naszą konkurencyjność oraz umożliwiło ekonomiczny zakup dla małych gospodarstw. Posiadany park maszynowy do konfekcji nawozów płynnych pozwala realizować zamówienia w kilku asortymentach jednocześnie. Możliwość dostosowania wielkości partii do potrzeb klienta jest naszą przewagą konkurencyjną. Pracujące instalacje są systematycznie modernizowane i unowocześniane , aby produkowane nawozy spełniały wymagania jakościowe jak również spełniały oczekiwania rolników związane z efektem nawożenia. W tym celu oferta produktowa jest analizowana , aktualizowana i dopasowywana do potrzeb nawożenia jak również pod kątem rodzaju i wielkości opakowania . Nad właściwym doborem surowców , rozwojem produktów i technologią wytwarzania pracuje Dział Technologii Nawozów przy wsparciu Kierowników Produktu i Specjalistów ds. Produktów.

Wytwórnie
BABORÓW

Skup surowców

Produkcja pasz dla trzody

koncentraty, premiksy, pasze, dodatki

Produkcja pasz dla drobiu

sadownictwo, warzywnictwo, uprawy rolnicze

W styczniu 2011 roku Wytwórnia Pasz w Baborowie w województwie opolskim została kupiona przez EKOPLON powiększając potencjał produkcyjny firmy.

Potencjał produkcyjny Wytwórni Pasz w Baborowie - na poziomie 50 tysięcy ton mieszanek i koncentratów rocznie - pozwala firmie EKOPLON być jednym z wiodących dostawców środków żywienia zwierząt w kraju.

Lokalizacja wytwórni w centrum produkcji zbóż oraz zlokalizowane tam magazyny surowcowe dają możliwość organizacji stabilnego zaplecza pod produkcję pasz. Duże powierzchnie magazynowe na terenie Wytwórni Pasz w Baborowie zaspokajają również potrzeby logistyczne dla wyrobów firmy EKOPLON w sektorze rolniczym. Uruchomienie wytwórni zostało poprzedzone przygotowaniem i modernizacją, tak aby zagwarantować wysokie standardy jakościowe naszych produktów.

BEZPIECZEŃSTWO

Mamy świadomość, że działalność prowadzona przez Ekoplon oddziałuje na środowisko naturalne. Dlatego, wdrożyliśmy i nieustannie doskonalimy wewnętrzny system zarządzania środowiskowego.

Dbamy o wysokie standardy produkcji zapewniając bezpieczeństwo przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu naszymi produktami

Łącząc takie elementy jak jakość, nieustającą kontrlolę procesów produkcji, naturalne surowce i efekty produkcyjne - zawsze działamy w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju dostarczając to czego oczekuje klient.

Skontaktuj się z naszymi pracownikami

nasze wytwórnie >

WYSYŁANIE...

nazwa firmy:
imię i nazwisko:*
email:*
numer telefonu:*
miasto:*
dział:
twoje pytanie: *
Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ