Youtube Facebook Linked In

Uczciwość jest kluczowym czynnikiem kształtującym naszą reputację na rynku. Wierzymy, że jakość i oferta szyta na miarę potrzeb powinny być dostępne dla każdego.

Partner w żywieniu i partner w nawożeniu

Uczciwość jest kluczowym czynnikiem kształtującym naszą reputację na rynku. Etyka i nasze normy postępowania to podstawa działalności Ekoplon. Realizujemy nasze cele biznesowe i rozwijamy się z zgodnie z zasadami wolnej konkurencji i przepisów prawa w wymiarze współpracy z naszymi klientami, dostawcami i wszystkim grupami społecznymi współpracującymi z Ekoplon. Podstawowe założenia strategii zrównoważonego rozwoju w wymiarze rynkowym realizujemy poprzez wprowadzanie nowych, innowacyjnych technologii i produktów, które wpływają bezpośrednio i pośrednio na rozwój rolnictwa a w konsekwencji na podwyższenie standardów życia. Dobry produkt to odpowiednie połączenie surowców, funkcji, jakości i ceny aby zwiększać efektywności i zoptymalizować produkowanie żywności. Nasze produkty przygotowywane są pod specjalnym nadzorem specjalistów: Kierowników Produktu/Specjalistów odpowiedzialnych za koncepcję produktów jak również, rozwój marek oraz tworzenie nowych rozwiązań, Technologów, zaangażowanych w proces tworzenia innowacyjnych rozwiązań, Inżynierów doświadczalnych, odpowiedzialnych za prowadzenie doświadczeń ścisłych i pokazowych w gospodarstwach rolnych, ośrodki naukowo–badawcze w Polsce i za granicą gdzie wykonujemy szereg doświadczeń potwierdzających efektywność i bezpieczeństwo naszych produktów.

Dobry produkt to odpowiednie połączenie

SUROWCÓW

PROCESÓW PRODUKCJI

JAKOŚCI

CENY PRODUKTU

Wierzymy, że jakość i oferta szyta na miarę potrzeb powinny być dostępne dla każdego. Tworząc produkt, lub ofertę zawsze zwracamy uwagę na potrzeby naszych klientów, koszty wytwarzania, optymalizację wyników produkcyjnych i zrównoważony rozwój. Nasza kreatywność i kompetencje powodują, że tworzymy wyjątkowe i nieszablonowe rozwiązania, pamiętając o tym, że chcemy być PARTNEREM godnym zaufania - to jest dla nas wyzwanie.

MACIEJ BOROWIEC

Kierownik ds. Zakupu Surowców

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTÓW

Lojalność Klientów zależy nie tylko od ceny i jakości towaru, ale również od przygotowania i umiejętności naszych pracowników. Dążymy do tego, aby być dla klientów najlepszym z możliwych dostawców. Wszystkie transakcje są przeprowadzane w sposób uczciwy i profesjonalny. Chcemy, aby nasze najwyższej jakości produkty dostarczane były w uzgodnionych terminach i miejscach. Działamy w sposób transparentny i proaktywny, spełniając oczekiwania naszych klientów i przewidując ich potrzeby w celu nawiązania długotrwałych relacji przynoszących obopólne korzyści.

Jeżeli masz pytania i chcesz dowiedzieć się czegoś więcej

Zostaw numer > oddzwonimy >

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy

Największym kapitałem firmy EKOPLON są jej pracownicy, ich kompetencje, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

 

Jesteśmy grupą zwykłych, komunikatywnych ludzi, którzy pasjonują się pracą w branży rolniczej. Łączy nas inspirująca wizja, entuzjazm, talent oraz motywacja do stałego rozwoju.

Pracując w Ekoplon jesteśmy ważną częścią inspirującego, przyjemnego i bezpiecznego środowiska, w którym dużo się dzieje. W Ekoplon szanujemy siebie nawzajem, cenimy różnorodność i wierzymy, że każdy może być wartościowy. Prowadzenie działalności produkcyjnej stwarza ryzyko zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Dlatego też bezpieczeństwo naszych pracowników, podwykonawców oraz wszystkich, na których nasza działalność może mieć wpływ, jest dla Ekoplon najwyższym priorytetem, według którego staramy się realizować swoją działalność biznesową.

Prowadzimy i planujemy szereg działań mających na celu zapewnienie naszym pracownikom oraz podwykonawcom jak najwyższy poziom bezpieczeństwa na terenie naszych zakładów.

Edyta Sikora

Kierownik Działu Personalnego

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ