Youtube Facebook Linked In

Chcemy odpowiedzialnie angażować wszystkich naszych partnerów społecznych i biznesowych do działań na rzecz wspólnego dobra.

Badania i rozwój

Ekoplon już od ponad 20 lat oferuje klientom nawozy i pasze, osiągając pozycję wiodącego producenta i dostawcy. Naszym zadaniem jest nieustanne dostarczanie klientom innowacyjnych produktów, które wyróżniają się skutecznością działania. Rozwój organizacji oraz sukcesy rynkowe firma zawdzięcza grupie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, technologów i fachowców z branży rolniczej w dziedzinie nawożenia roślin oraz żywienia zwierząt. W naszej pracy kierujemy się głównie potrzebami klientów dlatego też, łączymy naukę z praktyką nawiązując bliskie relacje z szerokim gronem gospodarstw rolnych, hodowców oraz ośrodków naukowo-badawczych. Podstawowym założeniem przy tworzeniu naszych produktów są takie rozwiązania, które zwiększają efektywność upraw i hodowli a w konsekwencji przynoszą rozwój biznesu naszego klienta.

Nowoczesne laboratorium

W celu optymalizacji receptury nasze produkty poddawane są dokładnym badaniom na każdym etapie ich powstawania. Nasi eksperci wykorzystuja do tego nowoczesne laboratorium, w którym bada się nawozy w zakresie optymalnego składu pasz czy nawozów (płynów, kryształów, obróbki powierzchniowej nawozów i innych czynników mających wpływ na jakość produktu). Uzyskane wyniki przenoszone są konsekwentnie do produkcji, stale podnosząc jej jakość.

KONTROLA JAKOŚCI

Dobór odpowiedniej jakości surowców pozwala wytworzyć produkty charakteryzujące się wysoką jakością i stabilnością. Dział kontroli jakości sprawdza surowce wykorzystywane do produkcji. Sam proces produkcyjny kontrolowany jest 3 krotnie, na poszczególnych etapach wytwarzania nawozu:

Przygotowanie odpowiedniej jakości i ilości surowców do konkretnego procesu produkcyjnego (szarży produkcyjnej)

Bezpośrednio po wytworzeniu produktu (jeszcze w reaktorze po zakończeniu procesu chemicznego)

Przed dopuszczeniem produktu do konfekcji

Obok naszego nowoczesnego laboratorium posiadamy ludzi z pasją i nieustannie poszukujemy młodych, kreatywnych i pomysłowych ludzi, którzy w przyszłości tworzą innowacyjne rozwiązania, a przy naszym doświadczeniu jednocześnie odpowiedzialne rozwiązania. Współpracując z praktykantami, studentami jesteśmy pewni, że za klika lat to oni swoimi pomysłami, swoją wiedzą bedą zwiększać efektywność produkcji naszych klientów. Właśnie dlatego nasi klienci nas doceniają.

Ewa Trybek

Kierownik Laboratorium

Innowacje poprzez inwestycje

Celem firmy jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań z zakresu nawożenia roślin oraz środków żywienia zwierząt, takich które przyczynią się do zwiększenia produktywności upraw i hodowli, przy zachowaniu optymalnych kosztów. Nie udałoby się tego osiągnąć bez ciągłego inwestowania firmy Ekoplon w rozwój swoich zakładów oraz zasobów ludzkich. Dzięki takiemu podejściu:

-Stale poprawiamy jakość oferowanych wyrobów;

-Poprawiamy efektywność naszych produktów;

-Dostosowujemy produkty do bieżących potrzeb rynku, a nawet wyprzedzamy potrzeby dostarczając nowatorskie rozwiązania;

-Unowocześniamy nasz park maszyn dzięki czemu klient otrzymuje produkty powtarzalne i na czas;

Jesteś zainteresowany odbyciem praktyki w naszej firmie?

Wypełnij formularz >

WYSYŁANIE...

nazwa firmy:
imię i nazwisko:*
email:*
numer telefonu:*
Wybierz datę i godzinę: *
komentarz: *
Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!

Chcesz wiedzieć więcej?

zostaw nam swój numer telefonu

Oddzwonimy >

Chcesz się z nami skontaktować?

tel. + 48 41 354 51 69
email: ekoplon@ekoplon.pl

Znajdziesz nas na:

Youtube Facebook
Copyrights Ekoplon. Wykonanie Dirtydot

WYSYŁANIE...

imię i nazwisko:*
numer telefonu:*
Pora kontaktu:

Coś poszło nie tak...
Sprawdź, czy formularz został wypełniony poprawnie
Coś poszło nie tak...
Sprawdź wszystkie wymagane pola!
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH i klauzula informacyjna (dot. osób fizycznych):
  • Zgodnie z art. 13 ust.1 Rozporządzenia RODO, informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest: EKOPLON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z/s Grabki Duże 82, 28-225 Szydłów nr KRS: 0000565468, NIP: 6570082311, REGON: 008489058, zwana dalej: "Administratorem" lub „Ekoplon”. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: daneosobowe@ekoplon.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są przepisy art. 6 ust. 1 lit b), c) oraz f) RODO, a w zakresie nieobjętym tymi przepisami dane osobowe będą przez Administratora przetwarzane na podstawie Państwa zgody.
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z zawarciem i/lub wykonaniem Umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Ekoplon (np. archiwizacja, wystawianie faktur VAT, rozpoznawanie reklamacji, itp.), dochodzenia, ustalenia lub obrony praw (roszczeń) Administratora, dla celów statystycznych, jak też w celu komunikacji z Państwem na podane dane kontaktowe.
  • Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  • Państwa dane będą przechowywane przez Ekoplon nie dłużej niż jest to celowe i uzasadnione, tj. przez okres konieczny do przygotowania i realizacji Umowy, zaś po jej zakończeniu przez czas konieczny m.in. dla dokonania rozliczeń podatkowych, bądź obrony prawnie uzasadnionych roszczeń Administratora.
  • Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania Państwa danych osobowych swoim kontrahentom, współpracownikom, właściwym instytucjom państwowym, jak też innym podmiotom, którym Administrator będzie uprawniony lub zobowiązany przekazać Państwa dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami prawa lub zawartymi umowami.
  • Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  • Macie Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  • W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
ZAMKNIJ
AKCEPTUJĘ